ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สวพ.มก.

ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน สวพ.มก.
สวพ.มก. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ครบรอบปีที่25
สวพ.มก. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ครบรอบปีที่25
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครบรอบปีที่25” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก
Read more →
มก.จัดงานมุฑิตาจิต “นนทรีสีทอง 60”
มก.จัดงานมุฑิตาจิต “นนทรีสีทอง 60”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมุฑิตาจิต “นนทรีสีทอง 60” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้
Read more →
สวพ.มก. ร่วมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560
สวพ.มก. ร่วมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนโยบายในการพัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ จึงจัด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มีความสะอาดเกิดความร่มรื่นสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
Read more →
” สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ” ประจำปี พ.ศ. 2560
” สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ” ประจำปี พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมโครงการ  สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร  ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รำลึก 27 ปี 
Read more →
สวพ.มก. ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
สวพ.มก. ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Read more →
สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.
สวพ.มก. ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มก.
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Read more →

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป