ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สวพ.มก.

ข่าวกิจกรรมหน่วยงานภายใน สวพ.มก.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ -ศ.ดร.บุญเจริญ   ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ สำนักงานประกันคุณภาพ มก. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
Read more →
แสดงความยินดี รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
แสดงความยินดี รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ใหม่ ของ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more →
สวพ.มก. น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่๙
สวพ.มก. น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่๙
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร สวพ.มก. ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ดังต่อไปนี้
Read more →
สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51
สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51
ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 51 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ
Read more →
2 ตุลา 60 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 39
2 ตุลา 60 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 39
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครบรอบปีที่ 39 ภายในงานมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ พิธีบวงสรวงพระพิรุณและไหว้เจ้าที่ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  พิธีไหว้สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารณ์ พิธีมอบทุนบุคลากร และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น พิธีทำบุญเลี้ยงพระ  
Read more →
สวพ.มก. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ครบรอบปีที่25
สวพ.มก. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. ครบรอบปีที่25
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครบรอบปีที่25” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล อาคารระพีสาคริก
Read more →

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป