ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานตีพิมพ์นานาชาติ

  • ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 [Download]
  • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 [download]
  • ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 [Download]
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552 [Download]
  • ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รอบตัดสิน [Download]
  • ประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ปี 2551 [Download]

ทั่วไป

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.