นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน – จากแฟ้มงานวิจัย มก. (PODCAST)

นวัตกรรมใหม่น้ำแข็งทะเลโอโซน เพิ่มความสดอาหารทะเล-สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

ผู้ให้สัมภาษณ์

– นายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

– นางสาวรติวรรณ มีทอง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน