ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินผลกระทบโครงการวิจัย RAINS 2566 จำนวน 1 งาน  

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงภายใน รถตู้ โตโยต้า Commuter หมายเลขทะเบียน ฮค-๒๘๙๓ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงภายใน รถตู้ โตโยต้า Commuter หมายเลขทะเบียน ฮค-๒๘๙๓ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ คัน

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรับคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566_organized

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ประจำปีงบประมาณ 2567

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

8-9-66 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมชั้น 2 และชั้น 3

Read more