เกษตรศาสตร์นำไทย งานวิจัยสู่สังคม ในงานเกษตรแฟร์ 2566 วันที่ 3-11 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์นำไทย งานวิจัยสู่สังคม ในงานเกษตรแฟร์ 2566 วันที่ 3-11 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more