ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งปม 2565 ปรับปรุงห้องประชุมฯ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งปม 2565 ปรับปรุงห้องประชุมฯ

Read more

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more