ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบตั้งโต๊ะฯ

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more

โครงการจัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

โครงการจัดซื้อคอลั่มโครมาโตกราฟี่ที่ใช้ในการยแกสารโปรตีนและทำให้บริสุทธิ์

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more