ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

Read more

ประกาศ สวพ.มก. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิเคราะห์ ต.กำแพงแส อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศ สวพ.มก. เรื่องผลการประกวดราคาซื้อตู้เปลี่ยนถ่ายกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการดังต่อไปนี้ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 85 ลิตร  [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] เครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ ในสารละลายแบบปริมาณตัวอย่างน้อย  [ประกาศผู้ชนะ , ราคากลาง] ชุดปลอดเชื้อแบบจ่ายลมตามแนวดิ่ง   [ประกาศผู้ชนะ ,

Read more

สวพ.มก. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารการรับชำระค่าธรรมเนียม ในการตีพิมพ์บทความและการประชุมสัมมนา (KURDI-Pay) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

สวพ.มก. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลอีไลซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศฯ Download ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผ่านทางอีเมล์ rdiwps@ku.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560      

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดปริมาณสารปริมาตรระดับไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่อง

Download : รายละเอียดประกาศ

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำ และพลังงาน

ประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลฯ

Read more