ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่องการประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง) ปรับปรุงห้องประชุมฯ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งปม 2565 ปรับปรุงห้องประชุมฯ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งปม 2565 ปรับปรุงห้องประชุมฯ

Read more

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียส

รายละเอียดประกวดราคา ราคากลาง

Read more