ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเสวนาโต๊ะกลม “เครือข่ายพันธมิตร Research Integrity” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00

Read more

สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2563 นี้ เตรียมพบกับ “สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Read more

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwGqXN0uH0XWQkQpkQngjcpESZGqe3EshnZ_1dDtlB40RdOQ/viewform ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.udru.ac.th/ngrc/

Read more

KU Travelers English ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเดินทางต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ยินดีต้อนรับบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ในหัวข้อ “KU Travelers English  เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเดินทางต่างประเทศ” โดย “Teacher Nathan” คุณนฤดล เสมชูโชติ กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet

ตามที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานฯ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and

Read more

ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020-Online Seminar)

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar โอกาสยุคดิจิทัล เชื่อมโยงเอเชีย สู่โลกยุคใหม่ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนที่ 

Read more

แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการฯ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเลื่อนกำหนดจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 จากเดิมวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เมษายน 2563 เว็บไซต์

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Read more