ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังพิเศษ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 ตุลาคม

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ”

Read more

สวก. ขอเชิญร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. TRIUP Act 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์”

ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. เชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. TRIUP Act 2564 สู่การผลักดันการใช้ประโยชน์” วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read more

ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 12th ICPH-GMS: 2022

Read more