กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๖

Read more

เชิญชวนฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา ในงาน “Thailand Research Expo 2023 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ครั้งที่ 18

เชิญชวนฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา ในงาน “Thailand Research Expo 2023 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันที่ 11 สิงหาคม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ “International Conference on Biodiversity” (IBD2023)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ “International Conference on Biodiversity” (IBD2023) Theme : Biodiversity: Key to Better Life Conference Dates: 12 – 13 December

Read more

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำห้องปฏิบัติการ ประเทศไทย (Global Laboratory Leadership Program: GLLP)

Read more