การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/arucon และสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ”

งาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” มหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย ให้บริการฟรี! ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร และฝึกอาชีพ กว่า 30 หลักสูตร วันเดียวทำได้จริง ชมผลงานนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ เต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ต ลุ้นทอง รับโชค ตลอดงาน พบกัน 27-30 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้น เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุม

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ –

Read more

การประชุมวิชาการนานาชาติฯ The 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10 th Asian Society of Veterinary Surgery Conference)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ku-vic.com/  

Read more

การสัมมนาวิชาาร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://il.mahidol.ac.th/sotl6/index.php  

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยาขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “University Impact Rankings” ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 โดยบุคลากรสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to cope With The disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2020) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 1 (The 1st

Read more