คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ VPTC 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2 (2021) ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vptc.vet.ku.ac.th  

Read more

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” 20 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน “เวทีเสวนางานวิจัยสังคมศาสตร์ – เกษตร” ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. onsite: ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม  อาคาร1 ชั้น5

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium of Mycotoxicology 2022 & International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2022 “Online Conference” ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี

     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย…ทำไมต้องมี” (รูปแบบ Online) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by

Read more

สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Past, Present and, Future of Plant Breeding in the Tropics” – 1 มิถุนายน 2565

สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Past, Present and, Future of Plant Breeding in the Tropics” โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU reinventing university) ร่วมกับสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 1

Read more

ม.นเรศวร ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ” NCPD Innovation Award 2022″ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

Read more

การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

Read more

ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

ขอเชิญข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

Read more