ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ  Universiti Utara Malaysia ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC

Read more

งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2020)” หัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2020 and Future”

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society (eLearning2020)” หัวข้อ “Theory and Practices in

Read more

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ด้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จีน-อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 &The 2nd International Conference on

Read more

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที 12

ข้อมูลเพิ่มเติม Click    

Read more

ขอเชิญฟังการรรยายพิเศษเรื่อง “ขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ (Novel Food) อย่างไรให้ผ่านการพิจารณา”

Link : ลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณเรื่องรอง ทองตัน  โทร.025-795-547 ต่อ 21  

Read more

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (นิทรรศการภาครัฐเเละเอกชน)           สามารถส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ได้ที่ inventorday.rekm@nrct.go.th   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวกนกพร 

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Defense & Security 2019

งานแสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัยระดับเอเชีย วันที่ 18-21 พ.ย. 62 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์เมืองทองธานี งานนี้มีต่างชาติจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า 90%
ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมสู่สากลพร้อมกิจกรรมBusiness Matching และ Networking ทุกวัน

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Read more