ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัด ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน The 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference (The 17th KU-KPS Conference) วันที่ 2 –

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติปี 2563” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/arucon และสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์

Read more

ขอเชิญร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ”

งาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” มหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย ให้บริการฟรี! ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร และฝึกอาชีพ กว่า 30 หลักสูตร วันเดียวทำได้จริง ชมผลงานนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ เต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ต ลุ้นทอง รับโชค ตลอดงาน พบกัน 27-30 สิงหาคมนี้ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี

Read more

ขอเชิญร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษตร โทร. 081-667-0824  E-mail: somporn.ma@ku.th

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้น เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุม

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

Read more

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่องานยุติธรรมล้ำสมัย” ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ –

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

Read more