ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.


r3banner

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

คู่มือการใช้งาน

  • การ Login และ การสมัครเป็นนักวิจัยใหม่ [Download]
  • การกรอกข้อมูลโครงการวิจัย/เพิ่มผู้ร่วมวิจัย ที่เป็นบุคคลภายในและภายนอก มก. และการย้ายลำดับ [Download]
  • การกรอกข้อมูลบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ [Download]
  • การกรอกข้อมูลบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ [Download]
  • การกรอกข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา [Download]
  • การกรอกข้อมูลผลงานอื่นๆ [Download]
  • การกรอกข้อมูล การใช้ประโยชน์ [Download]
  • การกรอกข้อมูลรางวัล [Download]
  • การพิมพ์รายงาน [Download]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.