ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

 

 

 

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
 • ติดต่อสอบถามการใช้งาน ที่ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. โทร. สายใน 61-1459 , 61-1805   สายนอก 0-2561-4640

คู่มือการใช้งาน

 • คู่มือการใช้งาน ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. [PDF]
 • การ Login และ การสมัครเป็นนักวิจัยใหม่ [Download]
 • การกรอกข้อมูลโครงการวิจัย/เพิ่มผู้ร่วมวิจัย ที่เป็นบุคคลภายในและภายนอก มก. และการย้ายลำดับ [Download]
 • การกรอกข้อมูลบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ [Download]
 • การกรอกข้อมูลบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ [Download]
 • การกรอกข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญา [Download]
 • การกรอกข้อมูลผลงานอื่นๆ [Download]
 • การกรอกข้อมูล การใช้ประโยชน์ [Download]
 • การกรอกข้อมูลรางวัล [Download]
 • การพิมพ์รายงาน [Download]