ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.

      ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) ติดต่อสอบถามการใช้งาน ที่ ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. โทร. สายใน 1459 , 1805   สายนอก 0-2561-4640 คู่มือการใช้งาน

Read more

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

เครื่องปอกเปลือกฝรั่งเพื่อผลิตฝรั่งแช่บ๊วย มีคุณสมบัติ ช่วยในเรื่องของการปอกเปลือกฝรั่งได้ 10 ผล / 1 นาที สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยทดแทนแรงงานคน สามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการปอกเปลือกฝรั่­ง จนถึงขั้นตอนการแช่น้ำบ๊วย ติดได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน โทร.0-2561-3482 ผลงานวิจัย: ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง; ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร

Read more

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความต้านทานโรคพืช และลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพียงแค่ฉีกซอง ใส่น้ำ ใช้ได้เลย ติดต่อได้ที่ ภาควิชาโรคพืช โทร. 081-0146410

Read more

Journal Citation Reports (2009-2011)

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ Impact Factor ของบทความ โปรดเข้าใช้งานได้ที่ลิงก์นี้ http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME โดยจะต้องใช้เน็ตเวิร์คของ มก. เท่านั้น

Read more

นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง

นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน

สถาบันสุวรรณวาจกกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more