ผงโรยข้าวแหนมเห็ดเสริมสมุนไพร

นางพัทธินันท์ วาริชนันท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35 ต่อ 1219 E-mail: ifrphn@ku.ac.th

Read more

ผีเสื้อบาลา และ ผีเสื้อจันทราปัตย์ ผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ของโลกในสกุล Apsidophora

รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และคณะ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-351-886 E-mail: agrnsp@ku.ac.th

Read more

ข้าวเหนียวมูนหุงสุกเร็ว

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1503 E-mail: ifrvis@ku.ac.th

Read more

ต้นแบบ Smart Agriculture Platform ด้วยการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง Aqua Crop

รศ.วัชรี วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-646-1188 E-mail: fengwrv@ku.ac.th

Read more

เรือไฟฟ้าต้นแบบ SS Green

รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น
ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โทร. 089-827-2110 E-mail: fforkcd@ku.ac.th

Read more

Model “Recycling and Upcycling”

รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0730 E-mail: fengsys@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมสูงจากกระดูกปลาแซลมอนปรุงรส

ผศ.ดร. กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ และคณะวิจัย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5035 E-mail: fagikrl@ku.ac.th

Read more

คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด

คุกกี้เนยชนิดแข็งที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนั้น มีผลไม้เป็นส่วนผสม มักมีชื่อเรียกตาม ชนิดของผลไม้ที่ใส่ในคุกกี้ เช่น คุกกี้ทุเรียน (ผสมด้วยเศษทุเรียนทอด) คุกกี้กล้วย (ผสมด้วยกล้วยตากหั่นเป็นชิ้น) คุกกี้มะม่วง ( ผสมด้วย มะม่วงอบแห้งหั่นเป็นชิ้น) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุกกี้ผลไม้ในท้องตลาดโดยส่วนใหญ่จะใช้ผลไม้แห้ง หรือผลไม้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมา เป็นส่วนผสมในคุกกี้ เพราะเป็นกรรมวิธีที่ง่าย สามารถผสมผลไม้แปรรูปลงในสูตรคุกกี้ธรรมดาได้ทันที หรืออาจมีการปรับสัดส่วนของแป้ง

Read more

ผลกระทบการให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-555-4021 E-mail: fecoadu@ku.ac.th

Read more

KU-Casing : ไส้บรรจุต้านเชื้อและกันหืนจากธรรมชาติ

KU-Casing เป็นไส้บรรจุชนิดคอลลาเจน มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและทำให้อาหารเน่าเสียรวมทั้งป้องกันการหืนของไส้กรอกระหว่างการเก็บรักษา เป็นแนวทางการใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเป็นวัสดุทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การผลิต ใช้เทคโนโลยีการอัดแพร่ระบบสุญญากาศ (Vacuum Impregnation) เพื่อนำส่งสารไคโตซานซึ่งมีฤทธิยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เข้าไส้ ใช้เวลาบรรจุเพียง 65 วินาที จากเดิมที่ใช้วิธีีการแช่ ซึ่งต้องใช้เวลา 24 ชม. ในการยับยั้งเชื้อ KU-Casing

Read more