เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Smart Agricultural Robot Contest 2020”

รับชม Live สด AI for All กลุ่ม 5 “Smart Agricultural Robot Contest 2020” กับ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โครงการที่ส่งเสริมความรู้ พัฒนา AI ในภาคส่วนของการเกษตร

Read more

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ เปิดรับนิสิตภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 02-579-7537 หรือหัวหน้าภาควิชา saranya.po@ku.th

Read more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในวันเปิดประตูสู่โอกาสที่สำคัญที่สุด ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ครั้งแรกของประเทศไทย “THAILAND SYNBIO FORUM 2021”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่ร่วมพิธีลงนาม MOU  เปิดตัว SynBio Consortium ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ รับไอเดีย และ ติดตาม surprise ที่จะเกิดขึ้นในงาน THAILAND SYNBIO FORUM 2021

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง

ขอเชิญร่วมประกวดความเรียงเรื่องเล่า ความเชื่อ เกี่ยวกับไก่พื้นเมือง เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU

Read more

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายไก่ป่า ไก่พื้นเมือง ไก่ประจำถิ่น เสนอผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ช่องทางการติดตามผลการคัดเลือก FB: Animal Genamics and Bioresource Research Center KU

Read more

ขอความร่วมมือใช้ E-mail เครือข่าย Nontri ในการติดต่อราชการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือให้อาจารย์/นักวิจัย login เข้าระบบ KUR3 (https://research.ku.ac.th/kur3/login.aspx)  ผ่านระบบ KU-All-Login เพื่ออัพเดทฐานข้อมูลอีเมลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงข่าวสารด้านการเงินจาก สวพ.มก. ทั้งนี้สามารถตรวจสอบอีเมล์ของท่านได้ที่ KU-forest (https://research.ku.ac.th/forest/Home.aspx) กรณี อาจารย์/นักวิจัย ยังไม่มีอีเมล์ หรือต้องการใช้อีเมล

Read more

วช. ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๒ ปี

เรียนเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครบรอบ ๖๒ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการ ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา

Read more