ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค

การบริโภคอาหารมื้อเช้ามีความสำคัญต่อสุขภาพ  เพราะส่งผลกระทบต่อสมาธิความสามารถในการเรียนรู้และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กวัยเรียน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค ที่มีคุณประโยชน์เชิงสุขภาพ แทนที่จะมีแต่แป้งและน้ำตาลที่พบเห็นในท้องตลาด

ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติที่มีความเหมาะสม เนื่องจากข้าวมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้งให้คุณสมบัติด้านการพองตัว(Expansion properties) ได้ดี และให้กลิ่นรสที่ดี จืดเป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การนำไปปรุงรสต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

 

 

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช นายวรพล เพ็งพินิจ ดร.หทัยชนก กันตรง และน.ส.โรสริน อัคนิจ  ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้นำข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพสูง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค

ข้าวไรซ์เบอรี่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร การเสริมคุณประโยชน์เชิงสุขภาพในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคโดยใช้ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นวัตถุดิบหลักด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวไรซ์เบอรี่ในเชิงพาณิชย์พร้อมกับการขยายสเกลสู่ระดับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้เป็นอาหารพร้อมบริโภคที่ง่ายและสะดวกต่อการเตรียมก่อนรับประทาน จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม ที่มีความเร่งรีบแข่งกับเวลาและปัญหาการจราจรที่ติดขัด เพราะอาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภคมีวิธีการเตรียมรับประทานที่สะดวกไม่ยุ่งยาก บริโภคจากกล่อง หรือเพียงเติมน้ำนมก็พร้อมรับประทานทันที ประกอบกับข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ ประกอบด้วย

สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาดอไรซานอล ที่ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือด

วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลต ไฟเบอร์สูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลาง

โอเมก้า -3 ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น และสารโพลิฟีนอล ซึ่งมีคุณสมบัติทำลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง

เส้นใยอาหาร ช่วยลดระดับไขมันและคลอเรสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยควบคุมน้ำหนัก และช่วยระบบขับถ่าย

ด้วยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นที่มีศักยภาพต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป็นระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง เป็นระบบที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้ว จึงเหมาะสำหรับการต่อยอดจากงานวิจัยในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีคุณสมบัติเด่นดึงดูดผู้บริโภคในแง่อาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นส่วนประกอบหลัก ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่มีความสุกพองจากเครื่องเอ็กซ์ทรูชั่นชนิดสกรูคู่ แล้วนำมาปรุงแต่งกลิ่นรส ด้วยการเคลือบด้วยน้ำเชื่อมรสช็อคโกแลต

ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภคจึงเป็นเทรนด์ของอาหารสุขภาพ ใช้รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในมื้อเช้าของคนรุ่นใหม่

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล   :     นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

             ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน : จุฬาลักษณ์ จารุนุช โรสริน อัคนิจ และสุวีณา จันทพิรักษ์

                           สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่  :      ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                          สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                          โทร. 02 561 1474

                           e-mail : rdiwan@ku.ac.th

จุฬาลักษณ์ จารุนุช