หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 67 รอบ 1 ประกาศ call proposal 67 รอบ 1 เอกสารประกอบ TRL ***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน

Read more

E-Book หนังสือรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

E-Book หนังสือรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

Read more