ต้นแบบรถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้า ดัดแปลงสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์

รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้า เพื่อนำรถเก่ามาดัดแปลงเป็นระบบไฟฟ้า สำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ช่วยลดการปล่อยมลพิษ จากเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ซึ่งมีคุณสมบัติของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ดังนี้
– น้ำหนักบรรทุกรวมยานยนต์ 3,000 kg
– ความเร็วขณะใช้งาน 75
– ระยะวิ่ง 180 km ต่อการชาร์จ
– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 35 °C
สอบถามได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร.08-5929-4336

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A