มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง สายพันธุ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรชาวมันสำปะหลัง ที่ส่งผลเสียหายอย่างหนัก หากไม่มีการจัดการที่ดี การเลือกท่อนพันธุ์ที่ได้คุณภาพ และการป้องกันโรคและแมลงหวี่ขาว จากการศึกษาทดสอบแปลงทดลองมากว่า 6 ปี ของ สกล ฉายศรี นักวิจัยจากสถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้พันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทย 100% ต้านทานโรคใบด่างได้ถึง 90% เหลือความเป็นโรคไม่เกิน 10 % ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5.2 ตันต่อไร่ มีปริมาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 30.6 เปอร์เซ็นต์ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9