ใบมันสำปะหลังพันธุ์ KUKM 060 สำหรับอาหารสัตว์

มันสำปะหลังพันธุ์ KUKM 060 เป็นพันธุ์ที่มีไซยาไนด์ต่ำ ใบมันสำปะหลังแห้งมีโปรตีนสูงประมาณ 20-29% เมื่อเทียบกับการใช้กากถั่วเหลือง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลังเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหัวมันสำปะหลังเป็นหลัก สถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตในการนำใบมันสำปะหลังไปเป็นอาหารสัตว์ เพื่อทดแทนอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง สอบถามได้ที่ ธีระ สมหวัง หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-6803-7281

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9