เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล

เครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจล เพื่อให้ได้ขนาดเม็ดที่มีความกลมสม่ำเสมอและผลิตได้ปริมาณมากในเวลาอันสั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น อาหารเสริมที่ช่วยบำรุงสุขภาพ อาหารที่มีคุณค่าสูง สามารถใช้ในการผลิตวัสดุที่ใช้ในการรักษาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น สารที่ใช้ในการทำความสะอาด การรักษาผิวพรรณ หรือการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

การผลิตด้วยเครื่องผลิตเม็ดบีดส์ไฮโดรเจลจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขยายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเกษตร และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวิจัยพัฒนาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ด้วยองค์ความรู้ของนักวิจัยไทยอีกด้วย

ผลงานวิจัยโดย :
อ.ดร. นราธิป สุจินดา และ ผศ.ดร. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์
โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย  คณะเกษตร กำแพงแสน

📞 สอบถามข้อมูลได้ที่
อ.ดร. นราธิป สุจินดา  โทร. 08-2559-2999

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อ.ดร. นราธิป สุจินดา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6