ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงคืประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=34 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย 0 2561 2444 ต่อ 408

Leave a Reply

Your email address will not be published.