ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness” ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

ดาวน์โหลด

  1. กำหนดการ(ร่าง)
  2. แบบลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.