มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 5th Social Science, Arts and Media International Conference 2018, Bangkok, Thailand” ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ssamic.com/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-649-5000