วช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication)

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” (A Workshop Project on Writing Manuscript for Publication) ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งได้แก่

  • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ (คลิก)
  • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ลงทะเบียนได้ที่ (คลิก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2561 2445 ต่อ 207