มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.shmuconference.com/ สอบถามโทร.02-800-2840-60 ต่อ 1008