มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018 (ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.iseec2018.kbu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2320-2777 ต่อ 1157