สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีกำหนดจัดสัมมนา “ไทย-จีน ยุคใหม่ มิตรภาพก้าวไกล ด้วย วทน.” ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2855 0984