สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2561

สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสิริวิทยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงานและฟังการอภิปรายได้ที่เว็บไซต์ isaga2018.com หรือ http://thaisim.or.th/