มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iei.ubru.ac.th/ สอบถามโทร.+66 8835 3508 3