ขอให้กรอกแบบสำรวจแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมืออาจารย์ นักวิจัย มก. ในการกรอกสำรวจแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการงบประมาณการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560  ดัง link เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการวางแผนเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

หรือ
Link

 

2 thoughts on “ขอให้กรอกแบบสำรวจแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • September 22, 2017 at 17:05
    Permalink

    ไม่สามารถแบบสำรวจแนวทางการเสนอขอรับทุนวิจัยตามแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ค่ะ ระบบปิดแล้วเหรอค่ะ นึกว่ากรอกได้ถึงเที่ยงคืนตามปกติค่ะ

  • September 22, 2017 at 20:49
    Permalink

    ไม่สามารถกรอกแบบสำรวจได้ค่ะ

Leave a Reply