กองวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Fellowship and Mobility Programs”

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดโครงการ Campus Tour 2017 และขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “Fellowship and Mobility Programs” โดย Dr. Stephane ROY, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สอบถามเพิ่มเติม 02-9428683

แบบตอบรับ (ส่งภายใน 8 กันยายน 2560)