มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bio energy for a Stable Life (ADTech-SAB) ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://adtech2018.info/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 470 7450-2