สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรม”ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการอบรม “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและสอบผ่าน เพื่อได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-561-2445#620,622 , 02-579-0388

 

download เอกสารที่เกี่ยวข้อง website