มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560  โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso/ สอบถามโทร 0-4320-2383