สวพ.มก.ได้ไปร่วมงานเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งพลอย ณ จังหวัดแพร่

รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้เป็นตัวแทนของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งพลอย จังหวัดแพร่