ม.เกษตรขอเสนอ นวัตกรรมพลาสเตอร์ผ้าปิดแผลเส้นใยนาโน

ปัญหาผิวบริเวณบาดแผลสีซีดจาง จากการใช้พลาสเตอร์ปิดแผลเป็นเวลานาน ทำให้ผิวไม่สวยเป็นด่างๆขาวๆ จะหมดไปเมื่อคุณได้มาลองใช้ ผ้าปิดแผลจากเส้นใยนาโน นอกจากซึมซับได้ดีกันเลือดไหลซึม ยังสามารถทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณปากแผล ทำให้ไม่เกิดความอับชื้น สาเหตุหลักทำให้บริเวณผิวปากแผลมีสีด่างๆขาวๆ WoW Just WoW #นาโน #นวัตกรรม #เทคโนโลยี #การแพทย์ #รักษา #สุขภาพ #Health  

Read more

ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

  เสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา

Read more

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

  รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2562   พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา

Read more

รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์ เสี่ยง”มะเร็ง” จริงหรือ?

🍅🥗🥬. . . มาฟังคำตอบของอาจารย์กันว่า. . กินผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แล้วเสี่ยงเป็น”มะเร็ง” จริงเหรออ⁉️ 😱🤔 ผศ.ดร. Kanithaporn Vangnai ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro-Industry มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) #ผักสลัด 🥗🥬🍎🥒🥕🥦🥙 #มะเร็ง . .

Read more

ระบบรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศ แบบออนไลน์

🚧🏗 ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม สถานีตรวจวัดอุตุนิยมใกล้ผิวดินและคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ รายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออนไลน์ เพื่อประชาคม มก. ติดตามชมใน #รายการKURDINews #KURDINews #ระบบรายงานสภาพฝุ่นละอองทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #แบบ https://airq.ku.ac.th  

Read more

ฝุ่นพิษ PM2.5 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

#ปัญหาฝุ่น PM2.5 🏗🛣🏠 ▶️ https://youtu.be/cVXEla8CeYA . . . สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปีในกรุงเทพ มาร่วมกันหาคำตอบกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (Kasetsart University) #รายการKURDINews #KURDINews #มูลค่าความเสียหายจากฝุ่น

Read more

งานวิจัยมก.แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

วิกฤตราคายาง ‼️มาร่วมหาทางออก #ราคา #ยางพารา #ตกต่ำ ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร คณะวนศาสตร์ Kasetsart University มีคำตอบ. . ติดตามชม ทางช่อง YouTube #KURDINews #รายการKURDINews 🌴 🌳

Read more

มดปากห่างชนิดใหม่ของโลก

มดตัวน้อยตัวนิด 🐜 🐜 มดมีฤทธิ์น่าดู 🍃🌳 . . 🌿🍃เรื่องของมดปากห่าง 3 ชนิดใหม่ ที่ค้นพบในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามชมได้ใน #รายการKURDINews #KURDINews

Read more

ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก

🦋🌼 #ผีเสื้อสกุลใหม่ของโลก สกุล “Kasetsartra” สปีชีส์ Fasciaura 🦋 ค้นพบโดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ☘️🌸🌹☀️ Kasetsart University- – – – 🦋🌺

Read more