คณะวนศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “Oil Palm Wood for New Products and New Markets”

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง “Oil Palm Wood for New Products and New Markets” ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี ชั้น 2 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามได้ที่เบอร์ภายใน 1400