สถาบันพระปกเกล้าฯ ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัย

สถาบันพระปกเกล้าฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดยผู้สนใจส่งข้อเสนองานวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-3413-4 ต่อ 111 หรือทางอีเมลล์ chatbongkoch@kpi.ac.th