มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ภาคเสวนาวิชาการ ณ มหิดลสิทธาคาร และ ภาคการนำเสนอโปสเตอร์ ณ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และส่งบทความภายใน 30 มีนาคม 2560 ได้ที่ www.shmuconference.com สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-800-2640-60 ต่อ 1008/1019