วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2556” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาอาคารสถานที่ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดจนการรักษาความสะอาด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์  รองผู้อำนวยการ สวพ.มก. ฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน และพบปะบุคลากรฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก. มีผู้บริหารและบุคลากรให้ความร่วมมือโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

DSC_0054600
DSC_0072600
DSC_0079300 DSC_0084300
DSC_0086300 DSC_0117300
DSC_0098300 DSC_0094300
DSC_0092300 DSC_0118300

 

DSC_0187600
DSC_0170300 DSC_0167300

 

 

 

Leave a Reply