สวพ.มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน  โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

จากนั้นมีการรดน้ำดำหัวขอพรแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพาจารย์อาวุโส ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และต่อด้วยการเข้าร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์ ร่วมกับคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์