” สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ” ประจำปี พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมโครงการ  สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร  ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รำลึก 27 ปี  “สืบ นาคะเสถียร” ผู้พิทักษ์และปกป้องผืนป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของคุณสืบ นาคะเสถียร รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของเยาวชนรุ่นหลังๆ ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืนตลอดไป ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์