สวพ.มก. ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 79 ปี

1 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก.พร้อมบุคลากร ร่วมงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี  โดยจัดให้มีกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจ ถวายพ่อ ร.9” มอบแจกันดอกไม้และเงินสดแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน