สวพ.มก. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559

 

Leave a Reply