โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ”

วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ” โดย อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  ณ ห้องประชุม ไพลิน – เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.