สวพ.มก. ร่วมสดุดี อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี

เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 72 ปี ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมเข้าสดุดี และถวายพวงมาลา แด่อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

11

16 15

12

Leave a Reply