สวพ.มก.เข้าร่วม การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง”การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย”

DSC_0128

02 DSC_0090
DSC_0075 DSC_0082
DSC_0111 DSC_0114
DSC_0145 01
DSC_0088 DSC_0100

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าว 2557 เรื่อง “การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published.