สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2018 GSPA NIDA International Conference)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2018 GSPA NIDA International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Public Administration in an Era of Change and Transformation” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561 ผู้สนใจสอบถามได้ที่ 02-727-3871