มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเข้าร่วมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนข้อมูลเพื่อเข้าร่วมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Spearhead (ทปอ.) จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. Healthcare devices
2. Automate warehouse
3. Survey Robot/drone for flooding management
4. STEM robot

* ปิดรับข้อมูลภายในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.

ลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/H7zNcLljyMTeWatW2