ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สุรินทร์

วันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.