คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เยี่ยมชมดูงานบริษัทอินเตอร์เน็ตไทยแลนด์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน

คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เยี่ยมชมดูงานบริษัทอินเตอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด มหาชน วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
[print_gllr id=21184]

Leave a Reply